Uwaga
 • JW_SIG_CFU
 • JW_SIG_PRG

60 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie

22 lutego 2014 r. uroczystą Dziękczynną Mszą Świętą celebrowaną przez Kapelana Diecezjalnego Strażaków ks. Radosława Kubła rozpoczęły się obchody 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie, w czasie których poświęcono nowy samochód pożarniczy przekazany dla jednostki.

 Uroczystosta część odbyła się w "Dworku Pan Tadeusz", gdzie na apelu stawiło się wielu zaproszonych gości. Obecni byli między innymi: Wojciech Dzierzgowski – Wicewojewoda Podlaski, st. bryg. Antoni Ostrowski – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Andrzej Koc, Stefan Krajewski – Dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Jerzy Leszczyński – Z-ca Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Nadleśnictw Rudka, Nowogród, Łomża, Starosta Wysokomazowiecki - Bogdan Zieliński, Grzegorz Mikołajczyk – Kierownik ARiMR w Wysokiem Mazowieckiem, Wójt Gminy Klukowo – Grzegorz Sylwestrzuk wraz z pracownikami, Radni Gminni, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu wysokomazowieckiego i sąsiednich powiatów. Stawiły się również delegacje strażaków z OSP Ciechanowiec, Klukowo, Wyszonki Kościelne, Kozarze, Trojanowo, Lubowicz Wielki, delegacja z Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu a także wielu przedsiębiorców wspierających jednostkę OSP w Kuczynie.
Przekazany i poświęcony nowy samochód ratowniczo – gaśniczy to MAN/Stolarczyk typ TGM 13.290. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 634 tys. 500 zł. Montaż finansowy został zrealizowany z następujących źródeł: Komenda Główna PSP – środki z krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego 150 tys. zł., Zarząd Główny ZOSP RP – dotacja MSW 150 tys. zł., Gmina Klukowo – 239 500 zł., Nadleśnictwa Rudka – 30 tys. zł., Nadleśnictwo Łomża – 30 tys. zł., Nadleśnictwo Nowogród – 30 tys. zł., Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu – 5 tys. zł.
Warto dodać, że samochód będzie niósł ratunek zarówno mieszkańcom gm. Klukowo jak i całego powiatu wysokomazowieckiego. Ochotnicza Straż Pożarna w Kuczynie deklaruje dbanie o pojazd, zapewnienie wyszkolonej, sprawnej obsady i pełną dyspozycyjność strażaków oraz niesienie pomocy potrzebującym o każdej porze dnia i nocy.
Jednostka została odznaczona Brązową Odznaką Honorową "Podlaski Krzyż Floriański". Ponadto strażacy zostali odznaczeni następującymi medalami i odznaczeniami:

 • Kulesza Grzegorz – Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza
 • Bazylewicz Leszek – Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
 • Karolak Krzysztof - Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
 • Puchalski Tadeusz – Srebrny Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
 • Puchalski Marcin - Srebrny Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa''
 • Guzowski Radosław - Srebrny Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
 • Sędziak Jarosław - Srebrny Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
 • Puchalska Maria Jolanta – Brązowy Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
 • Tokarski Piotr - Brązowy Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
 • Marciniak Kamil - Brązowy Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
 • Sędziak Maciej - Brązowy Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
 • Wróbel Dominik – odznaka "Wzorowy Strażak"
 • Guzowski Grzegorz – odznaka "Wzorowy Strażak"
 • Heronimczuk Zbigniew – odznaka "Za wysługę lat" 40
 • Dziewulski Zbigniew – odznaka "Za wysługę lat" 30
 • Papliński Kazimierz – odznaka "Za wysługę lat" 30
 • Kordulski Andrzej – odznaka "Za wysługę lat" 30
 • Kordulski Marek – odznaka "Za wysługę lat" 20
 • Kraszewski Piotr – odznaka "Za wysługę lat" 15

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie podziękował serdecznie wszystkim, którzy wspierają działalność jednostki.

Grzegorz Kulesza Naczelnik OSP Kuczyn/foto: Slawomir Bryc

{gallery}006{/gallery}